CCT : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R116

Mã SP: R116

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R117

Mã SP: R117

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 08W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R119

Mã SP: R119

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R123

Mã SP: R123

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 2x15W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R124

Mã SP: R124

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 07W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R125

Mã SP: R125

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 7W
Góc chiếu : 13°

Đèn dẫn lối R1502

Mã SP: R1502

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000- 4000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 23°

Đèn dẫn lối R1503

Mã SP: R1503

Liên Hệ Đại Lý
Tiêu đề : Đèn E-Roof

Đèn E-ROOF CR 48

Mã SP: CR48

Liên Hệ Đại Lý
Tiêu đề : E-ROOF

Đèn E-ROOF CR 72

Mã SP: CR72

Liên Hệ Đại Lý
Tiêu đề : Đèn E-ROOF

Đèn E-ROOF PR 48

Mã SP: PR 48

Liên Hệ Đại Lý
Tiêu đề : ĐÈN E-ROOF

Đèn E-ROOF PR 72

Mã SP: PR 72

Liên Hệ Đại Lý