Ánh sáng : 3000K
Watts : 7W
Góc chiếu : 10°

Đèn Hồ bơi R1303

Mã SP: R1303

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 10°

Đèn Hồ bơi R1304

Mã SP: R1304

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm R202

Mã SP: R202

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 2700K
Watts : 07W
Góc chiếu : 15°

Đèn LED chiếu điểm R205

Mã SP: R205

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 4000K
Watts : 20W
Góc chiếu : 150°

Đèn LED Cold Storage R1800

Mã SP: R1800

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 2700K
Watts : 3W
Góc chiếu : 30°

Đèn LED Đọc Sách Đầu Giường R1601

Mã SP: R1601

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 1x05W
Góc chiếu : 13°, 23°, 38°

Đèn LED Ốp Tường R900-01

Mã SP: R900-01

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 2x05W
Góc chiếu : 13°, 23°, 38°

Đèn LED Ốp Tường R900-02

Mã SP: R900-02

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 1x10W
Góc chiếu : 13°, 23°, 38°

Đèn LED Ốp Tường R900-03

Mã SP: R900-03

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 2x10W
Góc chiếu : 13°, 23°, 38°

Đèn LED Ốp Tường R900-04

Mã SP: R900-04

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 2x03W
Góc chiếu : AD Adjust

Đèn LED Ốp Tường R901

Mã SP: R901

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 2x03W
Góc chiếu : AD Adjust

Đèn LED Ốp Tường R902

Mã SP: R902

Liên Hệ Đại Lý