Ánh Sáng : 3000-4000K
Watts : 03W
Góc chiếu : 20°

Đèn Âm Bậc Cầu Thang R800

Mã SP: R800

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000-4000K
Watts : 03W
Góc chiếu : 20°

Đèn Âm Bậc Cầu Thang R801

Mã SP: R801

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000-4000K
Watts : 03W
Góc chiếu : 20°

Đèn Âm Bậc Cầu Thang R802

Mã SP: R802

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000-4000K
Watts : 03W
Góc chiếu : 20°

Đèn Âm Bậc Cầu Thang R803

Mã SP: R803

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000-4000K
Watts : 01W
Góc Chiếu : 30°

Đèn âm bậc cầu thang R804 (A1-A2-A3)

Mã SP: R804

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000k
Watts : 01W
Góc chiếu : 100°

Đèn Âm Bậc Cầu Thang R805

Mã SP: R805

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000-4000K
Watts : 03W
Góc Chiếu : 30°

Đèn âm bậc cầu thang R807

Mã SP: R807

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000-4000K
Watts : 03W
Góc Chiếu : 30°

Đèn Âm Bậc Cầu Thang R808

Mã SP: R808

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000K
Watts : 01W
Góc chiếu : 100°

R806

Mã SP: R806

Liên Hệ Đại Lý