Ánh sáng : 3000k
Watts : 1W
Góc chiếu : 10o

Đèn Âm đất R1200

Mã SP: R1200

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000k
Watts : 3W
Góc chiếu : 10 độ

Đèn Âm đất R1201

Mã SP: R1201

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000k
Watts : 5W
Góc chiếu : 13 độ

Đèn Âm đất R1202

Mã SP: R1202

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000k
Watts : 6W
Góc chiếu : 10 độ

Đèn Âm đất R1203

Mã SP: R1203

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000 - 4000K
Watts : 3W
Góc chiếu : 100 độ

Đèn Âm đất R1204

Mã SP: R1204 A1-A2-A3

Liên Hệ Đại Lý