Ánh Sáng : 3000K
Watts : 14.4
Góc Chiếu : 180°

LED Dây R400-14.4

Mã SP: R400-14.4

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 4.8W
Góc Chiếu : 180°

LED Dây R400-4.8

Mã SP: R400-4.8

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000k
Watts : 7.2W
Góc chiếu : 180°

LED Dây R400-7.2

Mã SP: R400-7.2

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 2700K
Watts : 7.2W
Góc chiếu : 225°

LED Dây R402

Mã SP: R402

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 20W
Góc chiếu : 30°

LED Dây R404

Mã SP: R404

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 2700K
Watts : 4.8W
Góc Chiếu : 225°

R400

Mã SP: R400

Liên Hệ Đại Lý