Ánh sáng : 3000K
Watt : 10W
Góc chiếu : 15°

Đèn Ốp trần R300

Mã SP: R300

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 09W
Góc chiếu : 15°

Đèn Ốp Trần R301

Mã SP: R301

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 45°

Đèn Ốp Trần R302

Mã SP: R302

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 12W
Kích thước : 12W: Ø165 x 115 x 35

Đèn ốp trần R303

Mã SP: R303

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 12W
Kích thước : 12W: Ø165x35 mm

Đèn Ốp Trần R304

Mã SP: R304

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 15°

Đèn Ốp trần R305

Mã SP: R305

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 20°

R306

Mã SP: R306

Liên Hệ Đại Lý