Ánh Sáng : 3000K
Watts : 7W
Góc chiếu : 23°

Đèn Hồ Bơi R1301

Mã SP: R1301

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 7W
Góc chiếu : 13°

Đèn Hồ Bơi R1302

Mã SP: R1302

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 7W
Góc chiếu : 10°

Đèn Hồ bơi R1303

Mã SP: R1303

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 10°

Đèn Hồ bơi R1304

Mã SP: R1304

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 7W
Góc chiếu : 30°

Đèn Pha Hồ Bơi R1300

Mã SP: R1300

Liên Hệ Đại Lý