Ánh sáng : 3000K
Watts : 07W
Góc chiếu : 10°

Đèn LED Tracklight R601

Mã SP: R601

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 24°

Đèn LED Tracklight R602

Mã SP: R602

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 10W
Góc Chiếu : 15°

Đèn Tracklight R600

Mã SP: R600

Liên Hệ Đại Lý