Ánh sáng : 3000-4000k
Watts : 01W
Góc chiếu : 100°

Đèn Âm Bậc Cầu Thang R805

Mã SP: R805

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 2W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm trần R101

Mã SP: R101-02

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 06W
Góc Chiếu : 20°

Đèn Âm Trần R102

Mã SP: R102

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 10W
Kích thước : 10W: Ø145 x 22.3 mm

Đèn Âm Trần R103

Mã SP: R103-10

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Góc chiếu : 15°
Kích thước : 07W: 68 x 68 x 80mm

Đèn Âm Trần R107

Mã SP: R107

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R111

Mã SP: R111

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R115

Mã SP: R115

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R116

Mã SP: R116

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R117

Mã SP: R117

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 08W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R119

Mã SP: R119

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R123

Mã SP: R123

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 2x15W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R124

Mã SP: R124

Liên Hệ Đại Lý