CCT : 3000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R111

Mã SP: R111

Liên Hệ Đại Lý
Watts : 15W
Góc chiếu : 15°
Kích thước : 15W: 90x90x89

Đèn Âm Trần R112

Mã SP: R112

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R115

Mã SP: R115

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R116

Mã SP: R116

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 12W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R117

Mã SP: R117

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 08W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R119

Mã SP: R119

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R123

Mã SP: R123

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 2x15W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R124

Mã SP: R124

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 07W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R125

Mã SP: R125

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 24W
Kích thước : 24W: 598x298x12mm

Đèn Led Panel R1400

Mã SP: R1400

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000K
Watts : 10W
Kích thước : 110x50 mm

R100-G

Mã SP: R100-10-G

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 4000K
Watts : 10W
Kích thước : 110x50 mm

R100-P

Mã SP: R100-10-P

Liên Hệ Đại Lý