Ánh sáng : 3000k
Watts : 1W
Góc chiếu : 10o

Đèn Âm đất R1200

Mã SP: R1200

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000k
Watts : 3W
Góc chiếu : 10 độ

Đèn Âm đất R1201

Mã SP: R1201

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000k
Watts : 5W
Góc chiếu : 13 độ

Đèn Âm đất R1202

Mã SP: R1202

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000-4000k
Watts : 6W
Góc chiếu : 10 độ

Đèn Âm đất R1203

Mã SP: R1203

Liên Hệ Đại Lý
Ánh sáng : 3000 - 4000K
Watts : 3W
Góc chiếu : 100 độ

Đèn Âm đất R1204

Mã SP: R1204 A1-A2-A3

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 2W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm trần R101

Mã SP: R101-02

Liên Hệ Đại Lý
Ánh Sáng : 3000K
Watts : 06W
Góc Chiếu : 20°

Đèn Âm Trần R102

Mã SP: R102

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 10W
Kích thước : 10W: Ø145 x 22.3 mm

Đèn Âm Trần R103

Mã SP: R103-10

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Góc chiếu : 15°
Kích thước : 07W: 68 x 68 x 80mm

Đèn Âm Trần R107

Mã SP: R107

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 15W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R111

Mã SP: R111

Liên Hệ Đại Lý
Watts : 15W
Góc chiếu : 15°
Kích thước : 15W: 90x90x89

Đèn Âm Trần R112

Mã SP: R112

Liên Hệ Đại Lý
CCT : 3000K
Watts : 10W
Góc chiếu : 15°

Đèn Âm Trần R115

Mã SP: R115

Liên Hệ Đại Lý